Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Geen annexatie, maar hereniging - Christenen voor Israël
 • Een groep soldaten staat rondom de toenmalige IDF opperrabbijn Shlomo Goren als hij op de sjofar blaast bij de Westmuur in de Oude Stad van Jeruzalem op 7 juni 1967. - Foto: Bahamane Magazine/Defense Ministry’s IDF Archive
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Geen annexatie, maar hereniging

  14 juli 2020

  Israëli’s die in Judea en Samaria wonen hebben veel te veel jaren apart van de rest van de Joodse Staat geleefd.

  Nu Israël zich beraadt over uitbreiding van z’n rechtmatige soevereiniteit over Judea en Samaria [de ‘Westoever’], is het onze historische en morele verantwoordelijkheid om deze gebeurtenis te duiden voor wat het werkelijk is: hereniging. Israël herenigt families, gemeenschappen en het Joodse volk. Het herenigt zich met z’n geschiedenis die duizenden jaren teruggaat. Het verenigt de tradities en cultuur die de tegenstand overleefd hebben en zelfs tot bloei kwamen dwars door tegenstand, vijandschap en de verschrikkingen van talloze oorlogen heen.

  Judea en Samaria zijn altijd onderdeel van het land Israël geweest. De wettelijke realiteit is dat de moderne staat Israël altijd soevereine rechten had over zowel heel Judea en Samaria als de Gazastrook en het oostelijke deel van Jeruzalem. De Balfourverklaring (2 november 1917) kondigde steun aan voor de stichting van een ‘nationaal thuis voor het Joodse volk’ in een gebied dat toen Palestina werd genoemd en onder gezag van het Ottomaanse Rijk stond.

  “Hereniging is een daad van liefde die uiteindelijk familie weer bijeenbrengt.”

  Vastgelegd in internationaal recht

  De San Remoresolutie van 25 april 1920 was de conclusie van een conferentie na de Eerste Wereldoorlog om een vredesverdrag te formuleren. In deze resolutie werd onder meer het Mandaat voor Palestina vastgelegd. Op 24 juli 1924 werd dit Mandaat door de Volkenbond formeel gemaakt en vastgelegd in het internationaal recht. De Engelsen zouden het uitvoeren en het Joodse volk zou hierin begunstigd worden met dit ‘heilige land’. Het gebied binnen het Mandaat van Palestina werd nadrukkelijk aangewezen met de bedoeling er een Joods nationaal thuis van te maken. Dit Mandaatgebied, vastgelegd in Artikel 80 van het handvest van de Verenigde Naties, omvatte ook Judea, Samaria, Gaza en oost Jeruzalem.

  Op 14 mei 1948 riep David Ben-Goerion de stichting van de Staat Israël uit. Dit was in overeenstemming met een principe uit het internationaal recht dat bekend staat als uti possidetis juris  [‘zoals je onder de wet bezit’). Dat betekent dat de grenzen van de staat Israël overeenkwamen met de territoriale begrenzingen van het Mandaat van Palestina zoals ze in die tijd bestonden. Zoals het Internationale Gerechtshof heeft verklaard: “Door onafhankelijk te worden, verwerft de nieuwe staat soevereiniteit op grond van het basisgebied en begrenzingen die door de koloniale macht hem toegevallen zijn.” Voor de ontluikende staat Israël vielen daaronder zowel Judea en Samaria als de Gazastrook.

  De dag nadat Israël de onafhankelijkheid uitriep, werd het door vijf Arabische landen aangevallen. Het resultaat daarvan was dat Judea, Samaria, de Gazastrook en oostelijk Jeruzalem losgewrikt werden van Israël. De territoriale integriteit van Israël was geweld aangedaan. Deze situatie werd pas rechtgetrokken in de verdedigingsoorlog die Israël in 1967 voerde, toen Israël het gebied dat het beloofd was onder het Mandaat van Palestina, weer terugwon. De territoriale integriteit van Israël was voor het grootste gedeelte hersteld.

  Gescheiden realiteit

  Er ontstond echter een politieke realiteit die voornamelijk het resultaat was van een onderdrukkende internationale campagne die deze delen van Israël totaal verkeerd aanduidde als ‘bezette gebieden’. Dit leidde tot een aantal besluiten die de formele uitoefening van Israëls soevereiniteit over Judea, Samaria, Gaza en oost Jeruzalem voor onbepaalde tijd uitstelden.

  Israël heeft echter volledig veiligheidsbeheer (militair bestuur) over Judea en Samaria behouden. Ook gelden de Israëlische burgerlijke wetten voor de Israëli’s die er wonen. Eveneens genieten ze economische, onderwijskundige en welvaartsvoordelen. De geschiedenis, natuur en karakter van de Israëli’s die in Judea en  Samaria wonen zijn altijd Israëlisch geweest, maar ze hebben veel te veel jaren apart van de rest van de Joodse Staat geleefd. Ze moeten – en verdienen het – herenigd te worden met hun gemeenschap.

  Net zoals West Duitsland en Oost Duitsland zich herenigden aan het einde van de Koude Oorlog, is het hoog tijd om Judea en Samaria te herenigen met de rest van Israël. Hun inwoners zijn onderdeel van een en dezelfde cultuur en een en hetzelfde volk – een familie. En zij hebben een basisrecht – zelfs fundamenteel recht – om bij elkaar te blijven.

  Hereniging

  Indien zoals verwacht, de Israëlische regering volledige soevereiniteit uitoefent over heel (of delen van) Judea en Samaria, is dat geen daad van annexatie. Het is een daad van hereniging waarbij individuen en families bij elkaar gebracht worden die zonder enige goede reden kunstmatig gescheiden geweest zijn, maar altijd onderworpen waren aan Israëlische soevereiniteit.

  Annexatie is het uitroepen van soevereiniteit buiten het domein van een staat. Dat is hier niet het geval. Hereniging is de erkenning dat het Joodse volk (de ene familie) al veel te lang gescheiden is geweest. Hereniging is een daad van liefde die uiteindelijk familie weer bijeenbrengt.

  Thema

  Over de auteur